Taksäkerhet

Säkerheten på våra tak är viktigt, från den enskilda villaägare till yrkesmän som har sin arbetsplats på taken.
Alla tak som på något sätt beträds ska ha taksäkerhetsutrustning. Det är också viktigt att veta vem som ansvarar för vad:

  • Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns taksäkerhet och att det underhålls.
  • Under byggtiden är byggherren ansvarig för att reglerna följs.
  • Den som monterar ska se till att taksäkerhetsutrustningarna monteras riktigt.
  • Arbetsgivaren är ansvarig för att den anställde har personlig skyddsutrustning och att den används.

Den som arbetar använder den skyddsutrustning han är tilldelad, tänk på att en falldämpare är det bästa och skonsammaste personliga skyddet.

Vi är certifierade av taksäkerhetskommiten för att besiktiga era taksäkerhetsanordningar.

Vi besiktar och kommer med förslag till åtgärder.

Vi säljer och monterar taksäkerhetsprodukter

Även om vi säljer och monterar taksäkerhetsprodukter så kan du vara trygg med att vår besiktning av ditt tak kommer att vara saklig och innehålla varken mer eller mindre för att ditt tak skall vara tryggt säkert och godkänt. I besiktningen ingår en övergripande besiktning av taket, samt vid behov ingående på detaljnivå. Men även en riskanalys.

Reglerna ändras hela tiden så det är viktigt att du besiktar större fastigheter 1 ggn/år, samt mindre villor osv minst vart 5:e år.

Vi har genomgått alla utbildningar som behövs för att arbeta på tak. Personlig fallskyddsutbildning, Arbete med Arbetsplattform, mm.

Alla tak som kan beträdas skall ha taksäkerhetsutrustning – Läs mer i pdf:en nedan

Våran målsättning är att ha en bred kundkrets med både stora och små kunder.
Så länge kunden är nöjd med både pris och produkt så har vi lyckats.